Introductie           Galerie           Kalender            Zijkant           Contact         Achterhuis  


Nobody gives a damn about big G
Dan Declerck

Een zoektocht doorheen de wetenschap
Dan Declerck maakte een aantal experimentele apparaten die korte-termijn-variaties in het gravitatieveld zouden moeten kunnen detecteren. Het zich afvragen hoe de natuur rondom ons functioneert is inherent aan het menselijk zelfbewustzijn. De wetenschap probeert hierop een louter objectief antwoord te formuleren. De verwondering voor derhalve gedane ontdekkingen en besluiten lijkt dan weer tegenstrijdig genoeg een emotionele beleving.

Met een viertal, in methodiek verschillend, maar alle functionerende installaties wordt getracht deze verwondering te doen herbeleven die vele van ons in een stoffig fysicalokaal hebben ervaren of misschien hebben achtergelaten. Er wordt geprobeerd de romantiek te wekken van geverniste kasten en mysterieuze didactische systemen om ongrijpbare, maar alom aanwezige, grootheden zoals zwaartekracht te meten.


Big G
detail ontwerptekeningen 2013 - staal, koper, pneumatiek, plexiglas, magneten, elektronica 260cm x 30cm x 40cm

Het eerste toestel: Esperanza
Dit apparaat maakt gebruik van de laagste snaar van een contrabas waar een loshangend gewicht van 50 kg aan werd gehangen. De door een opnamespoel gedetecteerde trilling wordt via een audioversterker teruggekoppeld. De toonhoogte is afhankelijk van de spanning van de snaar. Als de zwaartekracht verandert dan is er een overeenkomstige variatie in de toonhoogte. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de toonhoogte gedurende een groot deel van de dag (1 vakje horizontaal per uur). Het is mooi om te zien dat het de eb en vloed trend volgt.


Grafiek
Het Conrad Observatory in Oostenrijk publiceert dagelijks dergelijke grafieken (zie insert).

Het tweede toestel: Galilei
Het lijkt op name-dropping maar de naam Galilei kan niet vermeden worden wanneer we aan zwaartekracht denken. Dit toestel laat een kogel vallen in een vacuüm getrokken transparante kunststofbuis en meet de valtijd via een aantal laserstralen. Om in de geest van de huidige tijd te blijven wordt het toestel draadloos bestuurd. Surf naar het IP adres met je tablet of smartphone en bedien zelf de valproef.

Galilei  Galilei
Een paar detailfoto's van het Galilei vacuüm valtestapparaat.

Zomertentoonstelling New Perspectives 2013

Het Systeem


Het systeem, The System
Verjaardag van de kunst 2012

Waterschap


Kinetisch waterlandschapgenerator:
Zomertentoonstelling suspicious landscapes Genthof 2011

Wereldreis


Laatste zeereis in dienst van de wetenschap:
"New Global Oceanic Destiny Survey"

20/1 project
Schaalvergroting of -verkleining heeft de mens altijd geboeid. Ik weet niet vanaf welke schaal deze fascinatie begint maar als je de werkelijkheid twintig maal vergroot is dit effect meer dan duidelijk. Hoewel objecten op grote schaal reeds eerder werden gemaakt, iedereen denkt hierbij voornamelijk aan Claes Oldenburg en zijn echtgenote Coosje van Bruggen, is het meer dan dat. Het maken van objecten begint met naar het atelier trekken en in je werkkleren springen als openingsritueel. Krabbelen op papiertjes en de liefde voor de toegepaste wiskunde en techniek. Bij geometrische volumes komt altijd wel wat driehoeksmeetkunde van pas. Groot is de voldoening om tot een object te komen waarbij je alles zelf, zonder hulp van derden, hebt gemaakt, ontworpen en uitgerekend.

Bij het maken van herkenbare vormen stelt zich de uiterste dictatuur van de oorspronkelijke vorm. Het is enkel bij hoge mate van realiteitsbenadering dat het eerder beschreven fenomeen zich voordoet.

Tegen het middaguur vertrek je terug huiswaarts en kijk je nog even om wat er is gemaakt. Je hoofd kantelt wat waarbij de gemaakte hoek de graad van voldoening weergeeft. De aangemaakte endorfines in mijn hoofd produceren het verslavend gevoel. Morgen terug naar het atelier...

DDC

Het sergéant projekt


Tijdens het monteren werd er een barstje ontdekt in een van de kantelen van de gevel. Er wordt beslist wegens veiligheidsredenen om de sergeant terug af te nemen. Om de laterale kracht op de muur te vermijden moet de stang verlengd worden, zodat het zwaartepunt op de as van de muur komt te liggen. De sergeant moet terug naar het atelier.
Wordt vervolgd...

© foto's: Coenie Goosen


Sergéant V2.00


Na een stevige nadenktijd werden een aantal thermische (gloeidraad) snijtoestellen bedacht en gemaakt. Een nieuwe sergant krijgt vorm, deze keer gemaakt uit polystyreen.