Introductie
Galerie
Kalender
Zijkant
Contact
Achterhuis

Peter Jonckheere
The matter of acts

Van zaterdag 12 maart tot en met zondag 10 april 2011
Messenger; Act towards tolerance
mixed media op papier 2011 60x80cm
© Peter Jonckheere
De bedachtzame onverbiddelijkheid waarmee Peter Jonckheere zijn personages in de spaarzame verf zet, creëert bij alle betrokkenheid waarmee de kunstenaar zijn antihelden gestalte geeft paradoxaal genoeg ook een wijze van distantie. Maar juist deze distantie is het die hem toelaat zijn eigen plastische taal te vinden en te vernieuwen.

Zijn werk is meer dan alleen maar de expressie van emoties. Het is evenzeer het product van een ratio­nele reflectie over problemen van vormgeving en hoe die moeten worden opgelost.Juist dat maakt van Peter een kunstenaar. Bij hem wordt de schreeuw meer dan een schreeuw, hij wordt een stijl - een stilet. Terecht gewaagt deze kunstenaar zelf dan ook van 'universele portretten'.

Eros en Thanatos horen samen en de spanning tussen deze beide polen is het, die dit oeuvre schraagt en voortstuwt. Trouwens, wie zich voor dit werk openstelt, zal merken dat vele figuren van Peter in hun schamele en schaamteloze naaktheid ook een onmiskenbare sensualiteit uitstralen en dat zij door de kunstenaar benaderd worden met een ingehouden tederheid.

De menselijke gedaanten waarmee hij zijn publiek confronteert zijn allesbehalve salonfähig, wel integendeel. Hun naakte lichamen zijn uitgerekt, gevangen in een spel van lijnen dat neergezet werd met de onverbiddelijkheid van een etsnaald. De vale achtergrond waartegen zij zich aftekenen biedt geen in- of uitzicht. Hij versterkt alleen maar de desolate sfeer waarin deze door God en mens verlaten verschoppelingen moeten leven.
Fragmenten uit recensie van Jan Mestdagh
www.peterjonckheere.be